Стъкла и стъклопакети

 Избор на стъкло

Стъклото се произвежда в стандартни дебелини от 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 и 22 мм.

timthumbЗначението на стъклопакета за топлоизолационните качества на дограмата е определящо, защото заема над 80% от общата площ на прозореца, т.е. температурата се губи най-често през стъклото. Стъклопакетът допуска полезната слънчева топлина и дневна светлина, и може да допринесе за значителното спестяване на енергия и повишаване на топлинната ефективност на всяко помощение.
Той е отделен много важен елемент от прозореца. Той представлява няколко листа стъкло, които са херметически съединени един с друг с помощта на херметик и дистанционер. По този начин между стъклата се образува херметически затворено пространство, което напълно изключва възможността за попадане в него на замърсен въздух. По тази причина стъклопакетът има дълги години живот, осигурява повишена топло и шумоизолация, взломоустойчивост и съпротивляемост на вятър.
Степента на топлоизолация зависи от вида на стъклото, неговата дебелина и разстоянието между стъклата. Необходимите показатели за топлоизолация могат да бъдат по-лесно достигнати чрез специалните стъкла с нискоемисионно покритие. Нискоемисионните т.нар. К-стъкла отразяват до 70% от топлоенергията като не й позволяват да напуска помещението, а освен това отразяват и инфрачервеното излъчване. По този начин през зимата в стаята е топло, а през лятото – прохладно.

Броят камери в стъклопакета се отчита така:

  • Еднокамерен – 2 стъкла и пространството между тях
  • Двукамерен – 3 стъкла и 2 пространства между тях
  • Трикамерен – 4 стъкла и 3 пространства между тях

и т.н.

Ширината може да бъде различна. Стандартни ширини са: 24мм, 28мм, 32 мм, 36мм, 40мм и т.н.

  • Топлоизолационни– Използват се нискоемисийни стъкла.
  • Повишаване на шумоизолацията – Използване на ламинирани стъкла, , на различни по дебелина стъкла в един стъклопакет, двукамерни стъклопакети и комбинации.
  • Повишаване на сигурността и механичната устойчивост – Използване на ламинирани стъкла, на термично закалени стъкла, на по-дебели стъкла и комбинации.
  • Намаляване на слънчевото проникване в сградите – Използване на стъкла оцветени в масата си, използване на специални отражателни стъкла с различни характеристики.

Флоатно стъкло. Това стъкло се произвежда като разтопената стъклена маса се излива върху разтопено олово, следствие на което след охлаждането му се получава идеално гладка повърхност без никакви оптически изкривявания. В съвременното производство на стъкла този вид е най – разпространен

Топлопоглъщащо (нискоемисионнно ) стъкло.  То се използва главно в производството на стъклопакети и представлява флоатно стъкло със специално прозрачно, нискоемисионно покритие, нанесено по пиролитичен или вакуумен метод от едната страна на листа по време на производството. Покритието е от метални оксиди – сребърни, титанови и цинкови и бива “твърдо” при К-стъклото и меко – при Е-стъклото. И двата типа са разработени с цел да съхраняват топлината през зимата и прохладата – през лятото. Тези стъкла обезпечават навлизането в помещението на късовълновото слънчево лъчение и в същото време възпрепятстват излизането навън на дълговълновото топлинно излъчване от отоплителните тела или от трансформираната слънчева светлина. Заради тази избирателност нискоемисионните стъкла се наричат още селективни. Благодарение на тях можете да съкратите разходите си за електроенергия с 30-60%. Двата типа стъкла се отличават по метода на получаване и топлопоглъщащата си способност. Освен това за разлика от Е-стъклото, К-стъклото има леко замъглена повърхност, което личи по-добре срещу светлината.

Ламинираното стъкло триплекс.Днес ламинираното стъкло се произвежда чрез свързване на два или повече слоя обикновено плаващо стъкло с пластмасов вътрешен слой, обикновено от поливинил бутарарил (PVB). PVB се поставя между стъклата, които след това се нагряват до около 70 °C и преминават през валцоване, за да се извадят остатъците от въздух и да се създаде първоначална връзка.Типична схема на ламинирано стъкло е 3 мм стъкло / 0,38 мм междинен слой / 3 мм стъкло. Това дава краен продукт, означаван като ламинирано стъкло 6,38.Междинният слой задържа двата пласта стъкло, свързани дори след счупването им, и високата му якост предотвратява начупването на стъклото на големи остри парчета. Повече слоеве и по-дебело стъкло допълнително увеличават здравината.Друго свойство на PVB е, че подобрява звукоизолиращите свойства на стъклото чрез демпферния ефект и освен това спира 99% от преминаващата ултравиолетова светлина.Ламинираното стъкло се използва обикновено при повишен риск от наранявания. Типично приложение на ламинирани стъкла са витрините на магазини и прозорците на автомобили.

Слънцезащитно стъкло. То има свойството на намалява пропускането на светлинната и  слънчевата топлинна енергия. Тази способност се дължи на включени в състава специални добавки или повърхностни покрития. Добавките са най-често пигментни метални окиси, които се слагат в разтопената изходна смес. Те не само определят цвета на продукта (бронзов, сив, зелен, син), но и неговите светлопропускащи, светлоотразяващи и енергетични свойства. Оставайки достатъчно прозрачни за видимата светлина, тонираните стъкла частично поглъщат топлинните лъчи. Понижаването на проникналата в помещението слънчева топлина е свързано с това, че част от топлината, попадаща върху стъклото, се поглъща от него. Такива стъкла пропускат 65-75% от светлината и едва 30-35% от инфрачервените лъчи. Способността на слънцезащитните стъкла да пропускат, поглъщат и отразяват светлината при еднакъв химичен състав зависи от дебелината им.

Армирана стъкло. То представлява плоско стъкло, в сърцевината на което в процеса на производство се поставя метална мрежа от споени стоманени жички. За по-голяма сигурност на стъклото се слага и допълнително алуминиево покритие. Така се получава светлопропусклив материал с повишена огнеустойчивост и безопасност. Както ламинирането, така и армирането не повишават механичната здравина на стъклото и дори я намаляват с около 1.5 пъти. Предимствата на това стъкло са, че когато се счупи, арматурата го задържа на място и няма летящи във всички посоки отломки. Това качество е особено ценно и при защита на обекти от пожари. Огънят може да напука стъклото, но то ще остане, закрепено за мрежата, предотвратявайки разпространението на пламъците.
Стъкла от този тип се използват за остъкляване на заводски помещения, прозорци, шахти на панорамни асансьори, фасади и други.

Орнаментно стъкло. То е плоско, с релефни повтарящи се орнаменти от едната или от двете страни, получени след декоративна обработка. Като декоративен материал намира приложение за изграждане на преградни стени в жилища, фоайета, заведения и други. Така едновременно се постига функционално разделяне на пространството и художествена одухотвореност на помещението.

НИСКОЕНЕРГИЙНО – ЕНЕРДЖИ СТЪКЛО

Като нов вариант за остъкляване, през последните една-две години все по-често се налага нискоенергийното стъкло. Други наименования на стъклото са „всесезонно“, „четири сезона“ или просто „енерджи“ стъкло.

Подобно на нискоемисионното стъкло, нискоенергийното /енерджи / стъкло също има метализирано покритие от едната страна. Представлява по-нататъшно развитие на нискоемисионното или Ка стъкло, с по-добри показатели, особено през лятото.

Характерно за нискомисионното-Ка стъкло е това, че то пропуска повече слънчева топлина отвън навътре, отколкото отвътре навън. За зимата това му качество е положително защото позволява в помещението да се задържи повече топлина.  За лятото обаче това се оказа недостатък – получава се един вид парников ефект – в помещението се задържа повече топлина. С други думи необходима е повече енергия за неутрализиране на топлината и за охлаждане на помещението.

При новото нискоенергийно или енерджи стъкло неблагоприятният ефект от пропускането на повече топлина навътре е избягнат. Стъклото „работи“ еднакво добре в двете посоки, във всички сезони. Оттам и наименованието – всесезонно, 4  сезона и пр.

Както и Ка стъклото, нисконергийното (енерджи) стъкло се използва за изработването на стъклопакет, в комбинация с едно бяло – обикновено стъкло, с обща дебелина на стъклопакета – 24 мм. То е с по-добри показатели от комбинацията бяло/Ка 24 мм, което вече е стандартно изискване, според закона в България. Показателите са по-добри главно от гледна точка на това, че те са еднакво добри  през за всички сезони, отколкото като коефициент на топлоизолация.

Предлага се и с дебелина 6 мм и се използва за влагане в стъклопакет заедно с 4 мм бяло стъкло, когато трябва се отговори на повишени изисквания за шумоизолация.

Много сполучлива комбинация се получава при използването на енерджи стъклото заедно с едно обикновено и едно Ка или енерджи/бяло/Ка – при 32 или 40 мм обща дебелина на стъклопакета. При тази комбинация се постига топлоизолация на стъклопакета по-ниска от U-стойност 1 – 0,7-0,8 W/m2K. При тези стойности на топлоизолация на стъклопакета вече могат спокойно да се покриват изискванията, които се поставят при изграждането на т.н. „пасивни къщи“.

При дебелина на енерджи стъклото от 6 мм се постига отново по-добра шумоизолация, но този ефект може да се постигне и когато едно от другите стъкла в пакета е 6 мм. Таока се постига по-добър ценови ефект.

Енерджи стъклото се предлага още и със зелен, кафяв и син отенък, но засега само с дебелина 4 мм.